Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4717/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4717/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý miễn phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố
- Viện Vệ Sinh Dịch Tễ TW

Trả lời công văn số 443/Vaccine-PMU ngày 26/9/2006 và số 446/Vaccine-PMU ngày 28/9/2006 của Viện Vệ sinh Dịch tễ TW về việc xử lý tiền phạt chậm nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với các lô hàng nhập khẩu cho dự án sản xuất 05 loại vắc xin phòng bệnh của Viện Vệ sinh Dịch tễ TW. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1.2 công văn số 8131 TC/TCT ngày 27/8/2001 và công văn số 7251/BTC-TCT ngày 13/6/2006 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra cụ thể các chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu cho dự án sản xuất 05 loại vắc xin phòng bệnh của Viện Vệ sinh Dịch tễ TW nếu số tiền thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng là do Ngân sách nhà nước cấp phát thì giải quyết miễn phạt chậm nộp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Viện vệ sinh Dịch tễ TW, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. (Công văn này thay thế công văn số 4696/TCHQ-KTTT ngày 5/10/2006 của Tổng cục Hải quan).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4714/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền phạt chậm nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với các lô hàng nhập khẩu cho dự án sản xuất 05 loại vắc xin phòng bệnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!