Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4710/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4710/TCT-PCCS
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005

Kính gửi:

Công ty cơ điện lạnh Đà Nẵng
Đường số 10 KCN Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 333/CVCDL ngày 11/11/2005 của Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng về hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 21 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: “21 - Hàng hóa bán cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại ch Việt Nam;

Thủ tục để các tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam được miễn thuế GTGT: các tổ chức quốc tế, người nước ngoài phải có văn bản gửi cho cơ sở bán hàng trong đó ghi rõ tên tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, số lượng hoặc giá trị loại hàng mua; văn bản xác nhận của Bộ Tài chính về khoản viện trợ này”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, nếu Tổ chức nhân đạo quốc tế Đông Tây hội ngộ (East Meets West) đảm bảo các thủ tục theo quy định (nêu trên) thì hoạt động cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí của Công ty cơ điện lạnh Đà Nẵng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty cơ điện lạnh Đà Nẵng được kê khai để khấu trừ hoặc hoàn lại số tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn thuế GTGT khi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hợp đồng.

Trường hợp Tổ chức Đông Tây hội ngộ chưa có văn bản xác nhận của Bộ Tài chính về khoản viện trợ thì Công ty cơ điện lạnh Đà Nẵng vẫn phải tính thuế GTGT đối với hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và xuất hóa đơn GTGT theo đúng quy định. Khi tổ chức Đông Tây hội ngộ có đủ các thủ tục như quy định nêu trên thì được hoàn thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn thuế GTGT khi mua hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4710/TCT-PCCS ngày 27/12/2005 của Tổng cục Thuế về hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.732

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!