Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4709/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4709/TCT-PCCS
V/v: Vướng mắc thực hiện hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 3575/CT-THDT ngày 18/11/2005 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ không hoàn lại; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 15 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ có quy định: “Duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trỡ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình” không thuộc đối tượng chịu thuế. Căn cứ quy định trên:

Trường hợp Công ty xây lắp Thừa Thiên Huế thực hiện thi công Trường tiểu học Vĩnh Ninh bằng nguồn tiền viện trợ không hoàn lại từ Quỹ bảo hiểm nhân thọ DAISO Nhật bản theo giấy xác nhận viện trợ số 187TC/XNVT ngày 28/12/2004 của Tổ quản lý và tiếp nhận viện trợ quốc tế thành phố Đà Nẵng và nguồn vốn của học sinh thì hoạt động xây dựng công trình Trường Tiểu học Vĩnh ninh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

2. Tại Điểm 6 Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ có quy định: “Chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án”. Nguồn vốn ODA là nguồn hỗ trợ phát triển chính thức trong hoạt động hợp tác giữa Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Nhà tài trợ. Các cơ quan sử dụng vốn ODA phải thực hiện theo quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ.

Các chương trình, dự án sử dụng các nguồn tiền khác không được hoàn thuế GTGT.

Vì vậy nếu dự án xây dựng một số phòng học của Trường THCS thị trấn Sịa thuộc dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án.

- Còn trường hợp của Ban điều hành và quản lý xây dựng Trường THCS thị trấn Sịa như Cục thuế nêu thì không được áp dụng hoàn thuế theo Điểm 7 Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính như nội dung của Cục thuế trích dẫn.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4709/TCT-PCCS ngày 27/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ không hoàn lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!