Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4703/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 29/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4703/TCT-TVQT
V/v: Hình thức hoạt động của nhà nghỉ giáo viên, học viên T.T đào tạo cán bộ thuế Miền Trung (TP Đà Nẵng)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời Văn bản ngày 29/11/2005 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc xin đề xuất phương án hoạt động của Nhà nghỉ giáo viên, học viên Trung tâm đào tạo cán bộ thuế miền Trung tại thành phố Đà Nẵng; Sau khi xem xét, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công trình Nhà nghỉ giáo viên, học viên Trung tâm đào tạo cán bộ thuế miền Trung tại thành phố Đà Nẵng thuộc Cục thuế thành phố Đà Nẵng đến nay đã thi công hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng. Cục thuế bố trí phục vụ các cuộc hội thảo, hội nghị; các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thuộc ngành Thuế.

Trong thời gian rảnh rổi, Cục thuế có thể cho thuê phục vụ khách vãng lai nhưng phải quản lý tài chính theo chế độ hiện hành, có đăng ký kinh doanh, đăng ký kê khai nộp thuế đầy đủ. Cục thuế phải xây dựng quy chế quản lý cho thuê phòng nghỉ, hạch toán thu, chi tài chính theo đúng chế độ kế toán hiện hành và tổng hợp vào quyết toán của Cục thuế để báo cáo Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban TVQT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4703/TCT-TVQT ngày 29/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc xin đề xuất phương án hoạt động của Nhà nghỉ giáo viên, học viên Trung tâm đào tạo cán bộ thuế miền Trung tại thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.507

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!