Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4698/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4698/TCT-ĐTNN
V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Công ty TNHH I HOA CHEMICAL

Trả lời công văn số 08/CV/05 ngày 2/12/2005 của công ty TNHH I Hoa Chemical về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Điểm 3 Phần I Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Các doanh nghiệp có vốn ĐTNN và bên nước ngoài tham gia HĐHTKD đã được cấp Giấy phép đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư.

Theo hướng dẫn tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì trường hợp Công ty TNHH I Hoa Chemical được cấp giấy phép số 455/GP-HCM ngày 26/6/2003, trong đó quy định Công ty được miễn thuế TNDN trong 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo; được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án và thực tế năm 2003 là năm đầu tiên Công ty có lãi thì kể từ năm 2004 nếu Công ty xuất khẩu đạt được ít nhất 80% sản phẩm (theo quy định tại Điều 2.b Giấy phép đầu tư số 455/GP-HCM nêu trên) thì Công ty tiếp tục được miễn thuế TNDN trong 3 năm từ năm 2004 đến 2006, được giảm 50% thuế TNDN trong 4 năm từ 2007 đến năm 2010 và được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH I Hoa Chemical được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4698/TCT-ĐTNN ngày 26/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.399

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!