Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4695/TCT-CS năm 2016 về hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4695/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4695/TCT-CS
V/v hóa đơn GTGT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3122/CT-HCQTTVAC ngày 2/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam. Về nội dung này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn như sau:

“ Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý...”

Tại điểm b, điểm i Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

“b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm...

i) Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Trên hóa đơn đặt in, phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hóa đơn đặt in.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp, ngày 19/8/2015, Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam đã Thông báo phát hành hóa đơn với ký hiệu mẫu số hóa đơn 01GTKT5/001; ký hiệu hóa đơn TQ/14P đặt in tại Công ty TNHH Tô Lịch. Ngày 26/7/2016, Công ty Thông báo phát hành hóa đơn với ký hiệu mẫu số hóa đơn 01GTKT5/001; ký hiệu hóa đơn KH/16P đặt in tại Công ty Cổ phần in Bắc Giang. Như vậy, khi đặt in hóa đơn lần hai, Công ty đã thay đổi tổ chức nhận in hóa đơn và ký hiệu hóa đơn nhưng không thay đổi số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thì không phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Tuy nhiên, việc không thay đổi số thứ tự mẫu trong hóa đơn nêu trên của Công ty không gây trùng lắp về hóa đơn. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí đã đặt in hóa đơn và kịp thời có hóa đơn xuất cho khách hàng, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tại công văn số 3122/CT-HCQTTVAC ngày 2/8/2016: hướng dẫn Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh Bắc Giang để tường trình, cam kết tính xác thực khi sử dụng các hóa đơn này xuất cho khách hàng và lưu lại các hóa đơn có sai sót, trên cơ sở đó xem xét việc cho phép Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam được sử dụng mẫu số hóa đơn 01GTKT5/001, ký hiệu hóa đơn KH/16P đã thông báo phát hành gửi cơ quan thuế ngày 26/7/2016.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, CĐKT&KT - BTC;
- Vụ PC, KK, TVQT, TTr - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4695/TCT-CS năm 2016 về hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


691

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79