Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4693/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Số hiệu: 4693/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4693/TCT-PCCS
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh Đại dương

Trả lời công văn ngày 25/9/2006 của Công ty liên doanh Đại Dương hỏi về việc xác định doanh thu tính thuế của hoạt động trò chơi điện tử có thưởng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Chương II Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng (Ban hành kèm theo Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC ngày 8/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) có hướng dẫn: "Doanh thu của hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng là số tiền thu được (chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách hàng trước khi chơi tại quầy đổi tiền hoặc máy chơi trừ số tiền đổi trả lại cho khách và được xác định như sau:

…b) Đối với máy trò chơi điện tử có thưởng khác: Doanh thu là toàn bộ số tiền thu được của khách được xác định theo hóa đơn thu tiền tại quầy thu ngân, tức là bằng tổng số tiền thu được của khách theo hóa đơn đổi tiền trừ đi số tiền trả lại cho khách hàng do khách thắng hoặc khách chơi chưa hết".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty liên doanh Đại Dương được cấp phép kinh doanh Câu lạc bộ trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài thì doanh thu tính thuế của hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng là số tiền thu được của khách theo hóa đơn đổi tiền trừ đi số tiền trả lại cho khách hàng do khách thắng hoặc khách chơi chưa hết.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4693/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6