Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4691/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế về phần kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân người nước ngoài có thu nhập từ nhiều nơi trong năm

Số hiệu: 4691/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4691/TCT-TNCN
V/v: Kê khai thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đà Nẵng STELL CENTER

 

Tổng cục thuế đã có công văn số 4314.TCT-TNCN ngày 28/11/2005 trả lời Công ty về phần kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân người nước ngoài có thu nhập từ nhiều nơi trong năm, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (TNCN) thì:

Trường hợp trong năm cá nhân ký hai hợp đồng lao động làm việc tại hai nơi, có thu nhập ổn định hàng tháng thì cá nhân lựa chọn kê khai thuế hàng tháng theo biểu thuế lũy tiến từng phần tại nơi có thu nhập nhiều nhất hoặc thuận tiện nhất. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế hàng tháng, cuối năm tổng hợp số thuế khấu trừ số thuế đã nộp và cấp biên lai thuế thu nhập cho cá nhân nước ngoài để cá nhân quyết toán với cơ quan thuế. Đối với thu nhập phát sinh tại nơi làm việc thứ hai (ngoài nơi đã kê khai nộp thuế theo biểu thuế lũy kế tiến từng phần) cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế 10% và cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập.

Đối với trường hợp này cơ quan chi trả thu nhập (khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần) có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế nơi quản lý cơ quan chi trả thu nhập (khấu trừ thuế 10%) về việc kê khai thuế hàng tháng để hai cơ quan thuế theo dõi và quản lý.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH Đà Nẵng STEEL CENTER được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Đà Nẵng, TP. Hà Nội
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4691/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế về phần kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân người nước ngoài có thu nhập từ nhiều nơi trong năm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.137.4