Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4689/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4689/TCT-DNNN
V/v: Xác định chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

Trả lời công văn số 2285/2005-BM/TCKT ngày 12/9/2005 của Công ty Cổ phần Bảo Minh về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 4 và Điểm 6 - Mục IV - Phần B - Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì các khoản chi không có hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp hoặc các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế (chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương, chi từ thiện) không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ quy định nêu trên:

1/ Trường hợp khi thu phí bảo hiểm học sinh, Tổng công ty để lại cho nhà trường một khoản tiền để trang bị bình nước uống, mua tủ thuốc, chi phí cho công tác sơ cấp cưu các tai nạn nhỏ và khoản chi này được thể hiện rõ trong hợp đồng bảo hiểm ký kết với nhà trường, có chứng từ thu, chi theo chế độ quy định thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

2/ Đối với các khoản chi hỗ trợ, tài trợ cho các tổ chức xã hội không gắn với hoạt động quảng cáo, Tổng Công ty không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Đối với các khoản chi hỗ trợ, tài trợ gắn với hoạt động quảng cáo; chi hội nghị, hội thảo… trong nước và nước ngoài thì phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định mới được tính vào chi phí hợp lý và khoản chi quảng cáo cộng với các chi phí khác không vượt mức khống chế quy định tại Điểm 11 - Mục III - Phần B - Thông tư số 128/2003/TT-BTC.

3/ Khoản chi giám định Tổng Công ty khoán cho các đại lý thể hiện rõ trên hợp đồng đại lý hoặc khoản chi do Hội bảo hiểm West of England phân bổ cho Công ty có thông báo của Hội kèm theo bảng kê các vụ việc và phần chi phí liên quan, có chứng từ chi theo quy định thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Vụ Bảo hiểm (BTC);
- Lưu: VT, PCCS, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4689/TCT-DNNN ngày 26/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.702

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!