Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4688/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với khoản tiền đóng góp để XD hạ tầng

Số hiệu: 4688/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4688/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế đối với Khoản tiền đóng góp để XD hạ tầng

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 532/CTBN-TTHT ngày 19/5/2006 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hỏi về chính sách thuế đối với Khoản tiền đóng góp để xây dựng hạ tầng chung trong Khu liền kề KCN Quế Võ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: "Thời Điểm để xác định doanh thu tính thuế GTGT phát sinh là thời Điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng (đối với trường hợp bán theo hình thức trả góp) hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua, không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền".

Tại Điểm 9 Mục I Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng Mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao thì giá tính thuế theo giá trị hạng Mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT".

Căn cứ  vào các hướng dẫn trên, Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Bắc Ninh chủ đầu tư xây dựng hạ tầng của Khu liền kề Khu công nghiệp Quế Võ đã tạm phân bổ tiền đóng góp của các doanh nghiệp để xây dựng cơ sở hạ tầng chung theo dự án thì khi thu tiền Trung tâm chưa phải xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT đối với Khoản tiền ứng trước của doanh nghiệp. Trường hợp khi các hạng Mục của công trình hoàn thành bàn giao và có số tiền phân bổ chính thức cho các doanh nghiệp theo từng hạng Mục công trình thì Trung tâm phải xuất hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp tương ứng với số tiền mà doanh nghiệp đóng góp với thuế suất thuế GTGT là 10% (theo hướng dẫn tại Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên). Căn cứ vào hóa đơn GTGT nêu trên, các doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được phân bổ vào chi phí họp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với thời gian thuê đất của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4688/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với khoản tiền đóng góp để XD hạ tầng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.175
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93