Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4686/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ

Số hiệu: 4686/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4686/TCT-TS
V/v: Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 5419/CT-THDT ngày 24/11/2006 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc thủ tục đăng ký về lệ phí trước bạ đối với tài sản góp vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Quy định tại Điểm 10 (d), Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (LPTB) về việc tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng không phải nộp LPTB (quy định tại Điểm này) khi kê khai LPTB phải cung cấp cho cơ quan thuế "Bản sao chứng từ nộp lệ phí trước bạ…" là căn cứ cần thiết để chứng minh chủ tài sản đã kê khai, nộp LPTB.

Để tạo Điều kiện thuận lợi cho người góp vốn bằng tài sản (đã kê khai, nộp LPTB), Tổng cục Thuế đã có công văn số 3506/TCT-TS ngày 19/9/2006, vận dụng quy định tại Điểm 10 (e), Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC, đề nghị cơ quan thuế - nơi đã thu hoặc xác nhận không thu LPTB tài sản đó – có trách nhiệm cung cấp bản sao chứng từ nộp LPTB hoặc xác nhận thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ, tạo Điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đề nghị Cục thuế thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, thực hiện đúng quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4686/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.224
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93