Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4685/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4685/TCT-PCCS
V/v: C/s thuế đối với việc chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005

Kính gửi:

Công ty liên doanh Apm-Saigon shipping Co, ltd
(28 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP.HCM)

Trả lời công văn số 97/AS2005 ngày 17/11/2005 của Công ty liên doanh APM-Saigon Shipping hỏi về chính sách thuế đối với việc chuyển lỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết c Điểm 4 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có hướng dẫn: “Hàng năm khi quyết toán thuế TNDN, cơ sở kinh doanh căn cứ kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan thuế các kỳ tính thuế trước để xác định số lỗ được chuyển trừ vào thu nhập chịu thuế củ kỳ quyết toán và ghi vào Mục II, Phụ lục I kèm theo Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN. Trường hợp, thu nhập chịu thuế của quyết toán thuế thấ hơn số lỗ đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ thì số lỗ chưa chuyển hết được cộng vào số lỗ đã đăng ký theo kế hoạch chuyển lỗ của các năm tiếp theo và ghi vào Mục I, Phục lục 1 kèm theo Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN mà không phải đăng ký tại kế hoạch chuyển lỗ; thời hạn được cộng dồn số lỗ chưa chuyển hết sang năm tiếp sau không quá thời hạn được chuyển lỗ theo quy định”.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên và theo công văn số 14300/BTC-VP ngày 10/11/2005 đính chính công văn số 11684/BTC-TCT thì: Trường hợp Công ty trong năm 2001 có phát sinh lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ từ năm 2002 đến năm 2006. Năm 2003 Công ty tiếp tục phát sinh lỗ thì số lỗ của năm 2001 công ty chưa được khấu trừ thì sẽ được tiếp tục chuyển sang năm 2004 nhưng phải đảm bảo không được quá thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4685/TCT-PCCS ngày 26/12/2005 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với việc chuyển lỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!