Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4682/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4682/TCT-DNNN
V/v: Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế TTĐB và thuế GTGT mới sửa đổi, bổ sung

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 16/12/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2005/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi Tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT). Để giúp cán bộ thuế và các đối tượng nộp thuế nắm bắt kịp thời những thay đổi, bổ sung trong chính sách thuế nêu trên và thực hiện tốt Luật thuế. Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế khẩn trương phổ biến cho cán bộ thuế và tuyên truyền tới các đối tượng nộp thuế về nội dung của Thông tư số 115/2005/TT-BTC nêu trên. Tổng cục Thuế lưu ý một số Điểm sửa đổi, bổ sung chủ yếu trong Thông tư như sau:

a) Về thuế TTĐB

- Giá tính thuế TTĐB.

+ Đối với bia hộp (bia lon) nhập khẩu, giá trị vỏ hộp được trừ khi xác định giá tính thuế TTĐB cũng được xác định như đối với bia hộp sản xuất trong nước theo mức 3.800 đồng/1 lít bia hộp.

+ Đối với rượu chai, bia chai khi tính thuế TTĐB không được trừ giá trị vỏ chai.

- Về thuế suất thuế TTĐB áp dụng thống nhất đối với hàng hoá nhập khẩu và hàng hoá sản xuất trong nước và được quy định tại Biểu thuế suất thuế TTĐB. Trong đó, một số hàng hoá có sự thay đổi về thuế suất như: Thuốc lá điếu, rượu, bia tươi, ô tô...; Đối với thuốc lá điếu, thuế suất thuế TTĐB không phân biệt nguồn nguyên liệu và bãi bỏ một số nội dung khác về kê khai, nộp thuế TTĐB.

b) Về thuế GTGT

- Thuế suất thuế GTGT thực hiện thống nhất đối với sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt mới qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự ản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

- Đối với bông sơ chế, không phân biệt bông nhập khẩu hay trồng trong nước áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại Thông tư số 115/2005/TT-BTC nêu trên vẫn thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003; Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày 08/3/2005; Thông tư số 82/2005/TT-BTC ngày 21/9/2005 và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ảnh về Tổng cục Thuế để kịp thời hướng dẫn xử lý thống nhất./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc


 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 4682/TCT-DNNN

Hanoi, December 26, 2005

 

OFFICIAL LETTER

DISSEMINATING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF NEW AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO SPECIAL CONSUMPTION TAX AND VALUE ADDED TAX POLICIES

To: Provincial/municipal Tax Departments

The Ministry of Finance issued on December 16, 2005 Circular No. 15/2005/TT-BTC, guiding the implementation of the Government’s Decree No. 156/2005/ND-CP of December 15, 2005, which amends and supplements decrees detailing the implementation of the Law on Special Consumption Tax (SCT) and the Law on Value Added Tax (VAT). In order to help tax officers and taxpayers promptly understand amendments and supplements to aforesaid tax policies and properly implement these tax laws, the General Department of Taxation hereby requests provincial/municipal Tax Departments to disseminate the aforesaid Circular No. 115/2005/TT-BTC among tax officers and taxpayers and draws an attention to the following major amendments and supplements in this Circular:

a/ On SCT

- SCT calculation price

+ For imported canned beer, the value of cans to be excluded from SCT calculation price shall be VND 3,800/per liter of canned beer like home-made canned beer.

+ For bottled liquors and bottled beer, the value of bottles shall not be excluded when calculating SCT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ On VAT

- VAT rates shall apply to products of cultivation (including forest plantation products) and husbandry; cultured and fished aquatic and marine products which have just been preliminarily processed and sold by producing or fishing organizations or individuals themselves and at the stage of importation.

- Preliminarily processed cotton, both imported and domestically planted, shall be subject to the VAT rate of 5%.

Other issues which are not amended, supplemented or annulled in aforesaid Circular No. 115/2005/TT-BTC shall still comply with the Finance Ministry’s Circular No. 119/2003/TT-BTC of December 12, 2003; Circular No. 18/2005/TT-BTC of March 8, 2005; Circular No. 82/2005/TT-BTC of September 21, 2005; and Circular No. 120/2003/TT-BTC of December 12, 2003.

Any problems arising in the course of implementation should be reported to the General Department of Taxation for uniform guidance and settlement.

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Nguyen Thi Cuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4682/TCT-DNNN ngày 26/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế TTĐB và thuế GTGT mới sửa đổi, bổ sung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.606

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.72.250
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!