Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4674/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 4674/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4674/TCT-TS
V/v: chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn

Trả lời công văn số 17/TN/06 ngày 27/10/2006 của Công ty TNHH thương mại Thành Nhơn về chính sách kê khai nộp tiền sử dụng đất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Mục III, phần D Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: "Trường hợp đã được giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất thì nay nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này".

Việc xử lý thu các Khoản nghĩa vụ tài chính theo hướng dẫn tại Công văn số 723TC/TCT ngày 19/01/2005 của Bộ Tài chính phải là những hồ sơ của người sử dụng đất nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2005 và hồ sơ đó phải đủ Điều kiện thực hiện nghĩa vụ tài chính (tức là tại thời Điểm nộp hồ sơ, người sử dụng đất đã có quyết định giao đất hoặc quyết định chuyển Mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc có các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai 2003). Mặt khác, việc xử lý các tồn tại theo Công văn số 723TC/TCT nêu trên chỉ thực hiện đến ngày 31/12/2005, kể từ ngày 01/01/2006 trở đi nếu vẫn chưa nộp thì phải tính lại theo giá nhà, đất quy định tại thời Điểm nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Theo quy định trên thì Công ty TNHH thương mại Thành Nhơn nộp hồ sơ đủ Điều kiện thực hiện nghĩa vụ tài chính cho cơ quan nhà nước ngày 23/8/2005 (Theo hướng dẫn hồ sơ đủ Điều kiện đã nộp trước ngày 01/01/2005) và đến nay Công ty vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì Công ty phải nộp tiền sử dụng đất quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và theo giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định (theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH thương mại Thành Nhơn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Văn phòng đại diện TCT tại TP HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4674/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.194
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40