Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4673/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4673/TCT-PCCS
V/v: Ghi tên, địa chỉ, mã số thuế lên liên 2 hóa đơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 1284/CT-AC ngày 29/11/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam về việc ghi hoặc đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế lên liên 2 hóa đơn khi mua hóa đơn tại cơ quan thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2, Mục IV Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn quy định: “Hóa đơn được bán cho tổ chức, cá nhân không tự in được hóa đơn sử dụng. Khi thực hiện bán hóa đơn, cơ quan thuế phải hướng dẫn kiểm tra tổ chức, cá nhân ghi hoặc đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì khi mua hóa đơn tại cơ quan thuế, các tổ chức, cá nhân thực hiện ghi trực tiếp hoặc đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mình trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.

Khi lập hóa đơn giao cho khách hàng, tổ chức, cá nhân có thể viết bằng tay hoặc đánh máy 1 lần in sang các liên có nội dung như nhau theo quy định tại 1.2, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên.

Nội dung báo cáo của Cục thuế về việc những hóa đơn ghi trực tiếp tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 bằng bút bi (bút mực) không được khách hàng chấp nhận gây nhiều trở ngại cho doanh nghiệp, việc này đề nghị Cục thuế giải thích cho doanh nghiệp để khắc phục bằng cách đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn như các doanh nghiệp khác đã làm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 4673/TCT-PCCS

Hanoi, December 23, 2005

 

OFFICIAL LETTER

ON WRITING NAMES, ADDRESSES AND TAX IDENTIFICATION NUMBERS ON ORIGINALS 2 OF INVOICES

To: The Tax Department of Quang Nam province

In reply to Official Letter No. 1248/CT-AC dated November 29, 2005, of the Tax Department of Quang Nam province, inquiring about writing or stamping names, addresses and tax identification numbers on originals 2 of invoices, the General Department of Taxation hereby gives the following opinions:

Point 1.2, Section IV, Part B of the Finance Ministry’s Circular No. 120/2002/TT-BTC of December 30, 2002, guiding the printing, issuance, management and use of invoices, stipulates that: “Invoices shall be sold to organizations and individuals that are not allowed to print invoices by themselves for use. When selling invoices, tax offices shall guide and inspect organizations and individuals to write or stamp their names, addresses and tax identification numbers on original 2 of each invoice before they take invoices out of the tax offices.”

According to this guidance, when purchasing invoices at tax offices, organizations and individuals shall directly write or stamp their names, addresses and tax identification numbers on original 2 of each invoice before taking invoices out of the tax offices.

For issuing invoices to customers, organizations and individuals may write or typewrite once on invoices, making their originals have the same contents as guided at Point 1.2, Section VI, Part B of Circular No. 120/2002/TT-BTC.

Regarding the Tax Department’s report that originals 2 of invoices having names, addresses and tax identification numbers written with a pen (in ink) were not accepted by customers, thus causing difficulties to enterprises, in order to solve this problem, the Tax Department should advise enterprises to stamp their names, addresses and tax identification numbers on originals 2 of invoices like what other enterprises has done.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4673/TCT-PCCS ngày 23/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc ghi hoặc đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế lên liên 2 hóa đơn khi mua hóa đơn tại cơ quan thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.439

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!