Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4672/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Số hiệu: 4672/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4672/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 612/CT-QLDN2 ngày 31/10/2006 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại Điểm 2 Mục IV Danh Mục A ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định: "Chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản".

Căn cứ quy định nêu trên: Công ty TNHH Chí Công được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ dự án sản xuất chỉ xơ dừa, than gáo dừa nhưng thực tế hoạt động của Công ty là hoạt động thương mại, mua hàng về sơ chế để bán. Như vậy, Công ty không được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

2/ Về chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu:

Tại Điểm 1d Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán quy định sau đây: "Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì trường hợp doanh nghiệp ở Bến Tre xuất hàng sang Trung Quốc, người mua hàng ủy quyền cho đại diện của mình tại Bến Tre để mua hàng và thanh toán tiền hàng qua ngân hàng tại Bến Tre.Việc thanh toán như trên không phải là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu tại Trung Quốc sang ngân hàng của bên xuất khẩu tại Việt Nam, do vậy, hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc có hình thức thanh toán như trên không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bến Tre biết và thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4672/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.086
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40