Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4671/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí khấu hao TSCĐ

Số hiệu: 4671/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4671/TCT-PCCS
V/v: chi phí khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư Việt Nam

Trả lời công văn ngày 17/11/2006 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Nam hỏi về chi phí khấu hao TSCĐ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 9 Mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003) của Bộ Tài chính có hướng dẫn: "Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao. Mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần đầu tư Việt Nam (gọi tắt là Bên A) có ký hợp đồng kinh tế liên kết với Công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (gọi tắt là bên B), trong hợp đồng có quy định Bên B nhượng quyền kinh doanh cho Bên A và sử dụng mặt bằng thuộc quyền sở hữu của Bên B. Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư Việt Nam (Bên A) có xây dựng hai công trình trên đất để làm văn phòng cho thuê và trung tâm huấn luyện đào tạo và dạy học cao cấp thì khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng cho hoạt động kinh doanh được tính khấu hao vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế nếu Bên A có đầy đủ các chứng từ sau:

- Hợp đồng liên doanh liên kết.

- Hóa đơn mua vật liệu xây dựng, thuê nhân công hoặc thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình XDCB mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.

- Công trình được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý TSCĐ.

- Thời gian trích khấu hao TSCĐ của các công trình trên đất thuê phải phù hợp với khung thời gian sử dụng các loại TSCĐ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4671/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí khấu hao TSCĐ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.544
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6