Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 467/TCT-HTQT năm 2019 hướng dẫn thực hiện hiệp định tránh thuế hai lần do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 467/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 12/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/TCT-HTQT
V/v: hướng dẫn thực hiện hiệp định tránh thuế hai lần

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Sơn La)
- Công ty TNHH Kỹ thuật và Tư vấn Kunhwa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1604/CT-KTT1 ngày 13/11/2018 của Cục thuế Sơn La đề nghị hướng dẫn việc xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Công ty TNHH Kỹ thuật và Tư vấn Kunhwa Hàn Quốc (Công ty) và miễn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các cá nhân Hàn Quốc tham gia thực hiện dự án của Công ty tại Việt Nam. Về vấn đề này, tiếp theo văn bản số 3318/TCT-HTQT ngày 28/8/2018 của Tổng cục thuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Căn cứ khoản 1 và 3, Điều 7 của Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc;

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính; Khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; thì:

Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của CSTT tại Việt Nam của Công ty Kunkwa, Công ty được trừ các khoản chi nếu đáp ứng điều kiện sau:

- Các khoản chi liên quan trực tiếp đến hoạt động tư vấn của Công ty cho Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, dù phát sinh tại Việt Nam, Hàn Quốc hay bất kỳ nơi nào khác.

Các khoản chi phải có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo qui định của pháp luật.

2. Về việc miễn thuế TNCN cho các chuyên gia thực hiện dự án

Căn cứ khoản 2, Điều 7 Quyết định 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài và Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, trường hợp nhân viên của Công ty cử sang Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, đáp ứng đủ điều kiện là chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA nhưng không nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế cho cơ quan thuế theo qui định tại Điều 4(1), Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của BKHĐT-BTC thì cơ quan thuế không có cơ sở để xét miễn thuế TNCN. Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn thuế TNCN được nộp theo đúng qui định thì sẽ được xem xét miễn thuế.

Đề nghị Cục thuế kiểm tra thực tế hồ sơ, chứng từ Công ty cung cấp, căn cứ hướng dẫn tại công văn này và công văn số 3318/TCT-HTQT ngày 28/8/2018 để hướng dẫn Công ty thực hiện đúng qui định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, QLT DNN&HKD,CN, KK -TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 467/TCT-HTQT năm 2019 hướng dẫn thực hiện hiệp định tránh thuế hai lần do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


458

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97