Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4667/TCHQ-KTTT về việc thực hiện văn bản hướng dẫn về trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4667/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 18/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4667/TCHQ-KTTT
V/v Thực hiện văn bản hướng dẫn về trị giá

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

Qua xem xét báo cáo tình hình triển khai văn bản hướng dẫn về trị giá tại công văn số 1140/HQĐNg-TGTT ngày 04/9/2008 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về tham vấn trị giá tính thuế: Căn cứ quy định tại tiết a, điểm 5 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính, thì: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc tham vấn. Căn cứ tình hình thực tế, khả năng quản lý, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể phân cấp cho Chi cục trưởng thực hiện việc tham vấn đối với một số trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về việc tham vấn của Chi cục.

Do vậy, việc phân cấp toàn bộ công tác tham vấn cho các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện như báo cáo tại công văn số 824/HQĐNg-TGTT ngày 27/6/2008 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng là không đúng với quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 và công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính.

Hiện nay, do chưa có số liệu báo cáo của Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng về công tác tham vấn nên Tổng cục chưa có cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

- Về việc xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm: Sau 3 tháng triển khai thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính nhưng đến nay Cục Hải quan TP. Đà Nẵng vẫn chưa xây dựng được danh mục mặt hàng trọng điểm và mức giá kèm theo là quá chậm, dẫn đến nhiều mặt hàng nhập khẩu có mức giá khai báo thấp nhưng không được tham vấn, xác định giá tại khâu thông quan như: Xi măng, mỹ phẩm, gạch ốp lát,:..

- Qua kiểm tra trên hệ thống GTT22 tại Tổng cục từ ngày 10/9/2008 đến ngày 17/9/2008 thì không thể hiện dữ liệu của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Để khắc phục tình trạng trên, yêu cầu Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng:

1) Khẩn trương thực hiện lại việc phân cấp tham vấn đối với các trường hợp phải tham vấn theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 và công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính.

2) Xây dựng và ban hành ngay danh mục mặt hàng trọng điểm theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC , trong đó tập trung chú trọng mặt hàng có thuế suất cao, thường xuyên nhập khẩu, khả năng gian lận lớn,... 

3) Trên cơ sở danh mục mặt hàng trọng điểm, tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin để xây dựng danh mục dữ liệu mặt hàng trọng điểm kèm theo danh mục mặt hàng trọng điểm nhằm hỗ trợ công tác kiểm tra, tham vấn những mặt hàng này.

4) Báo cáo cụ thể công tác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tháng 8/2008 về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) theo mẫu số 4 nội dung công văn số 4080/TCHQ-KTTT ngày 25/8/2008 cũng như việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống GTT22 từ ngày 12/9/2008 đến ngày 17/9/2008.

5) Báo cáo kết quả triển khai những nội dung trên về Tổng cục (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) trước ngày 30/9/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4667/TCHQ-KTTT về việc thực hiện văn bản hướng dẫn về trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.878
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.93.116