Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4666/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4666/TCT-TNCN
V/v: xác định thời gian cư trú để tính thuế của cá nhân người nước ngoài

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006

Kính gửi:

Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam
(Địa chỉ: số 17, Ngô Quyền, Hà Nội)

Trả lời văn thư đề ngày 18/10/2006 của Công ty PricewaterhouseCoopers Vietnam về việc xác định thời gian cư trú để tính thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết 4.1.2.2, mục 4, phần III Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2001 của Bộ Tài chính; tiết 4.2.2.1, mục 4, phần III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính, thì:

Thời gian cư trú cho năm tính thuế đầu tiên được xác định bằng cách cộng tất cả số ngày có mặt tại Việt Nam trong phạm vi 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam (ngày đến, ngày đi được tính là 1 ngày); năm tính thuế thứ 2 (sau năm đầu tiên) được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp năm trước đã xác định cá nhân thuộc diện cư trú, thì thời gian kế tiếp của năm sau cũng được xác định là cư trú.

Trường hợp ví dụ nêu trong văn thư đề ngày 18/10/2006 của Công ty PricewaterhouseCoopers Vietnam, thì: Năm 2002 là năm tính thuế đầu tiên, cá nhân ở Việt Nam trên 183 ngày nên là đối tượng cư trú tại Việt Nam. Vì vậy, thời gian kế tiếp của năm sau là năm 2003 cũng được xác định là đối tượng cư trú. Cá nhân tổng hợp thu nhập phát sinh ở Việt Nam áp dụng Biểu thuế lũy tiến từng phần tương ứng cho thời gian ở tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty PricewaterhouseCoopers Vietnam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế Hà Nội;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4666/TCT-TNCN ngày 11/12/2006 của Tổng cục Thuế về xác định thời gian cư trú để tính thuế của cá nhân người nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.201

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!