Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4664/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4664/TCT-DNNN
V/v: xử lý nợ tiền TSDV

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty cổ phần công nghiệp cao su

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 37/CNCS4 ngày 25/10/2005 của Công ty cổ phần công nghiệp cao su (kèm theo hồ sơ) do Cục Tài chính doanh nghiệp chuyển đến về việc đề nghị xóa nợ tiền thu sử dụng vốn phải nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc đề nghị xóa nợ tiền thu sử dụng vốn phải nộp NSNN của Công ty công nghiệp cao su (nay là Công ty cổ phần công nghiệp cao su), Tổng cục Thuế đã có văn bản số 3394/TCT-DNNN ngày 4/10/2005 và công văn số 2792/TCT-DNNN ngày 17/8/2005 trả lời Công ty.

Theo Quyết định số 3382/QĐ-UB ngày 6/7/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty công nghiệp cao su tại thời Điểm 31/12/2002 kèm theo Bảng thuyết minh giá trị tài sản lưu động của Công ty tại thời Điểm cổ phần hóa (31/12/2002) thì: Công ty công nghiệp cao su đã chuyển thành Công ty cổ phần, tại thời Điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Khoản TSDV phải nộp NSNN đề nghị xóa đã tính trong tổng số nợ phải trả để giảm trừ vốn nhà nước nên không được tiếp tục xử lý xóa nợ.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần công nghiệp cao su biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Tài chính, Cục thuế TP.HCM;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4664/TCT-DNNN ngày 23/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc đề nghị xóa nợ tiền thu sử dụng vốn phải nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!