Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4659/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4659/TCT-DNNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 21336/CT-HTTr ngày 20/10/2005 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với các dụng cụ thể dục thể thao do Xí nghiệp sản xuất dụng cụ thể dục thể thao sản xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc này, Tổng cục thuế đã có công văn số 3245/TCT-DNNN ngày 19/9/2005 trả lời Cục thuế Thành phố Hà Nội. Nội dung công văn nêu rõ: Căn cứ quy định tại Điểm 3.27 - Mục II - Phần B - Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Chương 95 - Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh Mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm thoe Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì các loại dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh và các môn thể thao khác (Nhóm hàng 9506) áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%. Do đó, các sản phẩm là dụng cụ thể dục thể thao do Xí nghiệp sản xuất dụng cụ thể dục thể thao sản xuất và bán ra (bóng chuyền, bóng đá, bóng ném, quả cầu đá, cột bóng chuyền, cột bóng rổ, xà nhảy cao…) áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Xí nghiệp SX dụng cụ TDTT;
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4659/TCT-DNNN ngày 23/12/2005 của Tổng Cục Thuế về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với các dụng cụ thể dục thể thao do Xí nghiệp sản xuất dụng cụ thể dục thể thao sản xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.691

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9