Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4642/TCHQ-TXNK về gia hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4642/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 23/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4642/TCHQ-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam.
(xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Vên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 258/CV-ĐT ngày 08/09/2011 của Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam về xin miễn phạt chậm nộp thuế do chuyển đổi mục đích dự án, nhà máy phải di rời đi nơi khác. Về vấn đề này; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; khoản 1b Điều 24 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ; khoản 15 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định 85 /2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; Điều 133 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp thuế đúng hạn do: "Di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà doanh nghiệp phải ngừng hoạt động làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh sẽ được gia hạn nộp thuế",

"Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết hạn nộp thuế...,"

"Người nộp thuế không bị phạt chậm nộp tính trên số tiền thế nợ trong thời gian gia hạn nộp thuế".

"Thẩm quyền gia hạn thuộc Chi cục Trưởng Hải quan nếu số tiền thuế, tiền phạt đề nghị gia hạn phát sinh tại Chi cục Hải quan hoặc Cục trưởng Hải quan nếu số tiền thuế, tiền phạt phát sinh tại nhiều Chi cục Hải quan"

Đề nghị Công ty kiểm tra, đối chiếu, hoàn tất hồ sơ theo qui định tại Điều 133 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và liên hệ với đơn vị Hải quan nơi Công ty đang nợ thuế để được xem xét, giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam, biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4642/TCHQ-TXNK về gia hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.407

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168