Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4638/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4638/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Quốc Thái
Ngày ban hành: 24/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4638/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Fancy Creation Việt Nam;
- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

 

Trả lời công văn số 01/FC-TCT ngày 11/10/2012 của Công ty TNHH Fancy Creation Việt Nam về hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.2 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn; căn cứ Điều 1 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 6/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; căn cứ Mục I, Điểm 1 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/7/2004 của và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; căn cứ điểm 1 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Fancy Creation Việt Nam trong giai đoạn đầu mới chuyển loại hình doanh nghiệp chế xuất, công ty mua hàng của các cơ sở kinh doanh trong nước, hóa đơn đã xuất có thuế GTGT và công ty đã kê khai khấu trừ lập thủ tục đề nghị và đã được hoàn thuế GTGT là 1.456.839.784 đồng kỳ thuế từ tháng 09/2007 đến tháng 3/2010. Tháng 12/2011 Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kiểm tra sau hoàn thuế và xác định: Số thuế được hoàn là 277.136.950 đồng (giai đoạn trước khi Công ty chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất) và số thuế không được hoàn thuế là 1.179.764.292 đồng (giai đoạn Công ty chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất) đã được Cục Thuế tỉnh Hưng Yên trả lời tại công văn số 2450/CT-KTr2 ngày 27/08/2012 là đúng chế độ quy định (bản photocopy công văn đính kèm). Đề nghị công ty thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Fancy Creation Việt Nam, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên biết.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4638/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.704

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182