Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 46322/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi và phí của khoản vay ADB do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 46322/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 17/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46322/CT-TTHT
V/v chính sách thuế GTGT đối với lãi và phí của khoản vay ADB.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Tập đoàn Dệt may Việt Nam
(Đ/c: 25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
MST: 0100100008

Trả lời công văn số 339/TĐMVN-TCKT ngày 13/05/2019 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (sau đây gọi là Tập đoàn) hỏi về chính sách thuế GTGT đối với lãi và phí của khoản vay ADB, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và Quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

“a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyn nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại tiết b khoản 8 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.”

+ Tại tiết d khoản 7 Điều 5 quy định đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng như sau:

“d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã ký Hiệp định vay phụ (Hiệp định phụ) với Bộ Tài chính ngày 02/12/2015 để vay lại khon vốn vay ADB có nguồn gốc từ Hiệp định vay (Hiệp định chính) giữa nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng phát triển Á Châu (ADB) theo Dự án 2 - Chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty. Sau đó, Tập đoàn lại ký các Hợp đồng cho vay lại vốn vay ADB cho các công ty con với lãi suất, phí theo lãi suất vay và phí theo quy định của ADB tại Hiệp định chính, ngoài phí trả cho Bộ Tài chính 0,25%/năm trên số dư nợ gốc của khoản vay theo Hiệp định phụ, các công ty con phải trả thêm cho Tập đoàn, một khoản phí quản lý là 0,5%/năm trên số dư nợ gốc; nếu hoạt động cho vay lại không vi phạm các quy định pháp luật và không vi phạm các quy định tại các Hiệp định vay, Tập đoàn không có văn bản của Bộ Tài chính xác định đây là khoản thu hộ - chi hộ, trên cơ sở đó, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

- Khoản thu của Tập đoàn nhận được từ các công ty con theo các hợp đồng cho vay lại là doanh thu của Tập đoàn từ các Hợp đồng cho vay lại. Tập đoàn phải lập hóa đơn và kê khai thuế theo đúng quy định. Tập đoàn được tính chi phí khi tính thuế TNDN đối với các khoản lãi vay và phí chi trả cho Bộ Tài chính theo Hiệp định phụ.

- Nội dung vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với phí quản lý khoản vay 0,5%/năm trên dư nợ gốc mà Tập đoàn thu được từ các công ty con, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế. Khi Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Tập đoàn cung cấp hồ sơ và liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tập đoàn Dệt may Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLN & TCĐN - Bộ Tài chính (để b/c)
- Tổng cục Thuế (để b/c)
-
P. TKT3;
-
P. DTPC;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 46322/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi và phí của khoản vay ADB do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.174

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93