Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4632/TCHQ-KTTT về việc xử lý vướng mắc về xác định trị giá tính thuế và C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4632/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4632/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý vướng mắc về xác định trị giá tính thuế và C/O

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 1032/HQNA-KTSTQ ngày 29/08/2008 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An có vướng mắc về việc xác định trị giá tính thuế và C/O. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về các nội dung liên quan đến C/O:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan công văn số 2419/TCHQ-GSQL ngày 23/5/2008 và công văn số 3609/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2008.

2/ Về việc xác định trị giá tính thuế đối với trường hợp mâu thuẫn hồ sơ:

- Theo quy định tại tiết a.2 khoản a điểm 3, Mục I – Phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý kết quả tại khâu kiểm tra trong thông quan, theo đó: Bác bỏ trị giá khai báo và xác định trị giá tính thuế theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính thuế nếu sau khi kiểm tra cơ quan hải quan phát hiện có sự mâu thuẫn về nội dung giữa các chứng từ tài liệu trong hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan và có cơ sở để xác định người khai hải quan kê khai không trung thực các nội dung liên quan đến việc xác định trị giá.

- Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tại công văn số 1032/HQNA-KTSTQ ngày 29/08/2008: thì hồ sơ của 03 tờ khai số 299, 315, 316/NKD có sự mâu thuẫn giữa giá FOB thể hiện trên C/O và giá CFR thể hiện trên hợp đồng mua bán và invoice. Đối chiếu với quy định trên thì các lô hàng này phải bị bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá ngay tại khâu kiểm tra trong thông quan nhưng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã không phát hiện những mâu thuẫn trong hồ sơ để xử lý kịp thời. Sai sót này thuộc trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An trong quá trình kiểm tra, xác định trị giá.

Về việc xử lý những nghi vấn tại khâu sau thông quan được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2, Mục II Phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008, theo đó: nội dung kiểm tra, trình tự kiểm tra được thực hiện theo các quy định về Kiểm tra sau thông quan. Cụ thể: Cơ quan Hải quan phải tổ chức kiểm tra, xác minh cụ thể những dấu hiệu nghi vấn về sự mâu thuẫn giữa trị giá FOB ghi trên C/O so với trị giá CFR ghi trên hợp đồng và hóa đơn để có kết luận và xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết và thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4632/TCHQ-KTTT về việc xử lý vướng mắc về xác định trị giá tính thuế và C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145