Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4631/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4631/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6956/CT-TTr1-Đ4 ngày 13/7/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về một số vướng mắc trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về mức tiền phạt áp dụng đối với hành vi trốn thuế theo quy định của các luật thuế:

Tại Điều 11 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: “…Mức phạt theo số lần thuế trốn dưới đây đối với mỗi hành vi vi phạm tối đa không quá 100.000.000 đồng, trừ trường hợp các Luật thuế có quy định khác”

Vì vậy, mức phạt tiền theo số lần thuế trốn theo quy định của các luật thuế không bị giới hạn mức tối đa là 100.000.000 đồng.

2) Về thủ tục chuyển hồ sơ đối với đối tượng dấu hiệu tội phạm cho cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày theo quy định Cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì phải lập biên bản và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự mà không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Trường hợp, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, nhưng sau đó và trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày hủy quyết định xử phạt, phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.

3) Về việc ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với trường hợp cấp trưởng không vắng mặt tại trụ sở, Tổng cục Thuế đã tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để phối hợp với cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu hướng dẫn thực hiện trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ĐD TCT tại TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4631/TCT-PCCS ngày 21/12/2005 của Tổng Cục Thuế về một số vướng mắc trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.801

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!