Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4628/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4628/TCT-PCCS
V/v: Thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2006

Kính gửi:

Ban quản lý, phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội

Trả lời công văn số 203/CV-BQL ngày 12/11/2006 của Ban quản lý, phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì nhà thầu Pháp phải nộp các loại thuế cụ thể như sau:

1. Đối với hợp đồng thuê nhà thầu Pháp thực hiện công việc tư vấn cho dự án (Khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, xây dựng mô hình tổ chức, đào tạo bộ máy quản lý - vận hành khai thác sau đầu tư…):

- Số thuế GTGT được xác định theo tỷ lệ là 5% tính trên doanh thu chịu thuế (trong đó: tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu chịu thuế là 50%, thuế suất thuế GTGT là 10%).

- Số thuế TNDN được xác định theo tỷ lệ là 5% tính trên doanh thu chịu thuế.

2. Đối với hợp đồng ký với Nhà thầu Pháp cung cấp thiết bị phục vụ dự án (bao gồm cả lắp đặt tại công trình và chuyển giao, đào tạo vận hành kỹ thuật, sửa chữa chi tiết…):

2.1- Đối với phần giá trị cung cấp thiết bị:

+ Số thuế GTGT được xác định theo tỷ lệ là 3% tính trên doanh thu chịu thuế (trong đó: tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu chịu thuế là 30%, thuế suất thuế GTGT là 10%).

+ Số thuế TNDN được xác định theo tỷ lệ là 20% tính trên doanh thu chịu thuế.

Trường hợp thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất (thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT) được xác định căn cứ vào danh mục các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng… do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thì Ban quản lý, phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội không phải tính và khấu trừ thuế GTGT đối với phần giá trị nêu trên.

2.2- Đối với phần giá trị dịch vụ như đào tạo vận hành kỹ thuật, sửa chữa chi tiết:

+ Số thuế GTGT được xác định theo tỷ lệ là 5% tính trên doanh thu chịu thuế (trong đó: tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu chịu thuế là 50%, thuế suất thuế GTGT là 10%).

+ Số thuế TNDN được xác định theo tỷ lệ là 5% tính trên doanh thu chịu thuế.

2.3- Đối với phần giá trị chuyển giao nếu được xác định là chuyển giao công nghệ, chuyển quyền sử dụng:

+ Thuế GTGT: Thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Số thuế TNDN được xác định theo tỷ lệ là 10% tính trên doanh thu chịu thuế.

Trường hợp trong hợp đồng không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế GTGT đối với ngành nghề có mức thuế suất cao nhất và áp dụng tỷ lệ thuế TNDN chung là 2% cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Ban quản lý, phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký, kê khai, khấu trừ và nộp thay thế cho nhà thầu Pháp theo hướng dẫn tại Mục II, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý, phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4628/TCT-PCCS ngày 07/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc Thuế nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.750

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!