Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4625/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4625/TCT-PCCS
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2005

Kính gửi :

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hồng Hà
(206A - Nguyễn Trãi - Từ Liêm - Hà Nội)

Trả lời Công văn số 991/CT-TCKT ngày 16/11/2005 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hồng Hà về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 10, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Đối với các cơ sở kinh doanh được nhà nước giao đất xây nhà, cơ sở hạ tầng kỹ thuật để bán, để chuyển nhượng gắn với chuyển quyền sử dụng đất, giá tính thuế GTGT đối với nhà, cơ sở hạ tầng bán ra hoặc chuyển nhượng là giá bán, giá chuyển nhượng chưa có thuế, trừ tiền sử dụng đất theo giá đất quy định khi giao đất”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty xây dựng số 1 trúng đấu giá quyền sử dụng đất do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và đã nộp tiền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá (29 triệu đồng/m2) vào Ngân sách nhà nước, khi Công ty xây dựng số 1 chuyển nhượng cơ sở hạ tầng gắn với giá 33.391.000 đồng/m2 thì hóa đơn của Công ty xây dựng số 1 được lập như sau:

- Dòng giá bán ghi giá bán cơ sở hạ tầng gắn với chuyển quyền sử dụng đất chưa có thuế GTGT (33.391.000 đ/m2 x 1.624 m2 = 54.226.984.000 đ)

- Dòng giá tính thuế giá trị gia tăng là giá bán cơ sở hạ tầng gắn với quyền sử dụng đất được trừ tiền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá (54.226.984.000 đ - (29.000.000 đ/m2 x 1.624 m2) = 7.130.984.000đ)

- Dòng thuế suất, tiền thuế GTGT, giá thanh toán ghi theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và yêu cầu Công ty Xây dựng số 1 xuất hóa đơn GTGT theo hướng dẫn nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Công ty xây dựng số 1 (Tổng công ty XD Hà Nội) - 59 Quang Trung Hà Nội
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4625/TCT-PCCS ngày 21/12/2005 của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.372

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!