Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 462/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp cổ phần hóa

Số hiệu: 462/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 462/TCT-DNNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1248/CT-TTHT ngày 9/5/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm 1 Mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa và doanh nghiệp nhà nước thực hiện giao, bán, khoán, cho thuê thuộc đối tượng được ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN.

Trường hợp Đoạn quản lý đường sông số 3 là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Cục đường sông Việt Nam được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt phương án chuyển thành Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 cũng được hưởng ưu đãi về thuế TNDN như doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần.

Đề nghị, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đối chiếu cụ thể các điều kiện ưu đãi của Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 đạt được theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần đường sông số 3;
- Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ HCSN;
- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 462/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp cổ phần hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.194
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126