Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4616/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4616/TCT-PCCS
V/v: chi phí tiền lương

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty cổ phần nhựa cao cấp Hàng không
- Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 287/ALPACO ngày 27/7/2006 của Công ty cổ phần nhựa cao cấp Hàng không, số 15259/CT-TTr2 ngày 25/9/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc chi phí tiền lương khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.b Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: Các Khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: "Chi phí tiền lương, tiền công và các Khoản phụ cấp; tiền ăn giữa ca theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đối với các cơ sở kinh doanh khác: Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Hàng năm, cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan thuế về tổng quỹ lương phải trả trong năm, căn cứ và phương pháp xây dựng tổng quỹ lương cùng với việc nộp tờ khai thuế TNDN".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần nhựa cao cấp Hàng không là doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty cổ phần hoạt động từ 01/6/2006 phải áp dụng trả lương cho người lao động theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể để làm căn cứ tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đối với quỹ tiền lương năm 2005 Công ty đã trả cho người lao động nhưng đến ngày 29/5/2006 mới có phê duyệt quỹ tiền lương của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, vào thời Điểm Công ty đã hoàn thành báo cáo quyết toán năm; mặt khác xét thực tế mức lương bình quân trả cho người lao động trong năm 2005 không cao hơn so với mặt bằng chung nên chấp nhận quỹ tiền lương năm 2005 Công ty đã trả cho người lao động được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần nhựa cao cấp Hàng không, Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, Cục TCDN;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4616/TCT-PCCS ngày 07/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc chi phí tiền lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.738

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!