Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4611/TCT-THTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4611/TCT-THTK
V/v: Trả lời Cục Thuế Long An

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005

Kính Gửi : Cục Thuế Tỉnh Long An

Sau khi xem xét các vấn đề Cục Thuế nêu tại công văn số 3554/CT-XLDL ngày 28/10/2005, Tổng cục trả lời như sau:

1. Theo yêu cầu nghiệp vụ chuẩn bị xây dựng kho cơ sở dữ liệu (CSDL) về doanh nghiệp phục vụ cải cách thuế, Tổng cục đã xây dựng tạm ứng dụng nhập thông tin doanh nghiệp theo Chỉ thị 01 để lưu giữ thông tin lịch sử. Vì vậy, ứng dụng này chỉ phát triển các chức năng nhập dữ liệu, không phát triển các phần tổng hợp, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin báo cáo đầu ra. Việc phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu này sẽ được Tổng cục xây dựng khi thực hiện dự án phát triển ứng dụng Phân tích thông tin phục vụ công tác thanh tra, thu nợ thuế sau này.

2. Căn cứ quy định tại điều 11 của Luật kế toán thì đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ doanh nghiệp phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh. Trường hợp doanh nghiệp chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ để kế toán, nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính. Như vậy trong trường hợp doanh nghiệp được hạch toán bằng đồng ngoại tệ thì báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế là báo cáo tài chính đã được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính.

3. Theo Chỉ thị 01, dữ liệu cần tập hợp và nhập chỉ thực hiện từ năm 1999 đến năm 2003. Hiện nay, Tổng cục đã xây dựng ứng dụng nhập Báo cáo tài chính doanh nghiệp để nhập thông tin báo cáo quyết toán của năm 2004. Ngoài ra, do yêu cầu nghiệp vụ của Chỉ thị 01 là thu thập dữ liệu lịch sử nên ứng dụng không hỗ trợ việc kết xuất dữ liệu quyết toán thuế và tình hình nộp thuế từ ứng dụng QLT mà phải nhập dữ liệu theo các hồ sơ doanh nghiệp mà Cục thuế đã tập hợp.

4. Trong phiên bản ứng dụng đã triển khai (TTR 1.21), Tổng cục đã mở để có thể nhập dữ liệu của các Chi cục Thuế, tuy nhiên phải cập nhật, lưu trữ và khai thác tại Cục thuế.

Trên đây là ý kiến trả lời của Tổng cục về việc nhập thông tin ĐTNT theo Chỉ thị 01 để Cục thuế thực hiện./.

nhận:
- Như trên;
- Ban HTQT, PCCS;
- Lưu: VT, THTK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4611/TCT-THTK ngày 20/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc Trả lời Cục Thuế Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.979

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!