Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4609/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 20/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4609/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT đ/v tiền bán
quyền nhãn hiệu hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005 

 

 

Kính gửi  Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 21347 CT/HTr ngày 20/10/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thuế GTGT đối với khoản thu nhập bản quyền nhãn hiệu hàng hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 24, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003 NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

Khoản thu nhập đối với tiền bản quyền (chuyển giao công nghệ) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó, Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà khi nhận tiền bản quyền nhãn hiệu hàng hóa do Liên doanh Nhà máy bia Đông Nam Á chuyển trả thì viết hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ, hóa đơn ghi rõ là hàng hóa không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION’S
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 4609/TCT-DNNN

Hanoi, December 20, 2005

 

OFFICIAL LETTER

REGARDING VALUE ADDED TAX ON ROAYTIES FROM TRADEMARK COPYRIGHT

To: The Hanoi Municipal Tax Department

In reply to the Hanoi Municipal Tax Department's Official Letter No. 21347 CT/HTr of October 20, 2005, regarding value added tax (VAT) on royalties from trademark copyright, the General Department of Taxation gives the following opinions:

Under the provisions of Point 24, Section II, Part A of the Finance Ministry's Circular No. 120/2003/TT-BTC of December 12, 2003, guiding the implementation of the Government's Decree No. 158/2003/ND-CP of December 10, 2003, which details the implementation of the VAT Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the VAT Law:

Royalties from copyright (technology transfer) are not subject to VAT. Therefore, Viet Ha Production, Business, Investment and Service Company shall, upon receiving the trademark copyright royalty paid by the Southeast Asian Beer Joint-Venture, issue a VAT invoice with the following details: the sale price: VAT-exclusive price; the VAT rate and amount: left blank;, and goods: not subject to VAT.

The General Department of Taxation hereby notifies the Hanoi Municipal Tax Department thereof for compliance.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Nguyen Thi Cuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4609/TCT-DNNN ngày 20/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc thuế GTGT đối với khoản thu nhập bản quyền nhãn hiệu hàng hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.313

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9