Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4600/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 12/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4600/TCT-CS
V/v xác định ngành nghề kinh doanh.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Ông Đỗ Văn Mạnh - xã viên HTX Dịch vụ hỗ trợ Vận tải Thị xã Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2946/CT-THNVDT ngày 24/5/2010 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và công văn đề ngày 12/6/2010 của ông Đỗ Văn Mạnh về xác định ngành nghề kính doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.18, mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng bến bãi, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải” áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tại điểm 3.18, mục II; Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải” áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tại Điều 3, chương I, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 quy định: “Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình”.

Tại công văn số 835/TCTK-PPCĐ ngày 19/10/2010, Tổng cục Thống kê có ý kiến như sau:

“Tại Hệ thống ngành quốc dân (VSIC 1993) và Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2007) đều nhất quán xác định theo tính chất của hoạt động; cụ thể đối với hoạt động kinh tế: Cho thuê phương tiện thi công, phương tiện vận tải cần phân biệt hai trường hợp:

Một là: Cho thuê có kèm người điều khiển thì được xếp cùng ngành mà hoạt động cho thuê này tham gia;

Hai là: Cho thuê không kèm người điều khiển thì được xếp vào ngành cho thuê phương tiện, thiết bị tương ứng.”

Tại công văn của Cục Thuế và công văn của ông Đỗ Văn Mạnh trình bày: Căn cứ hợp đồng kinh tế (gửi kèm) giữa bên A (Xí nghiệp lắp máy và xây dựng 18/3) và bên B (ông Đỗ Văn Mạnh - Xã viên HTX dịch vụ hỗ trợ vận tải Thị xã Bà Rịa-tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), theo yêu cầu của bên A, bên B đồng ý cung cấp cho bên A 01 xe cẩu bánh lốp 20 tấn để phục vụ cẩu chuyển, thi công các công trình của bên A. Bên B chịu trách nhiệm điều động, trả lương cho thợ lái cẩu, lái xe, cung cấp nhiên liệu, dầu nhờn và toàn bộ các chi phí khác như bảo hiểm, sửa chữa hỏng hóc... để xe hoạt động tốt, đưa xe cẩu đến đúng địa điểm, đúng thời gian do bên A yêu cầu.

Căn cứ các hướng dẫn trên và ý kiến của Tổng cục Thống kê tại công văn số 835/TCTK-PPCĐ ngày 19/10/2010 trường hợp ông Đỗ Văn Mạnh- (xã viên HTX dịch vụ hỗ trợ vận tải Thị xã Bà Rịa-tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) cho Xí nghiệp lắp máy và xây dựng 18/3 thuê xe cẩu theo hợp đồng kinh tế nêu trên thì hoạt động cho thuê xe của ông Đỗ Văn Mạnh được xếp vào ngành nghề: Xây dựng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và ông Đỗ Văn Mạnh được biết ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2);
- Lưu: VT, CS (4).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4600/TCT-CS ngày 12/11/2010 xác định ngành nghề kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.300

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!