Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 459/TCT-HTQT năm 2015 về khai thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 459/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Thịnh
Ngày ban hành: 05/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/TCT-HTQT
V/v khai thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3295CT/TT&HT ngày 19/12/2014 của Cục thuế đề nghị hướng dẫn về hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định của bên Việt Nam (Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam) ký kết hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài (Công ty Logicamms Northern PTY LTD tại Úc). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế xin hướng dẫn Cục thuế như sau:

Trong thực tế quản lý Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Úc, cơ quan thuế Việt Nam đã nhận được giấy xác nhận cư trú của cơ quan thuế nước này cấp cho các đối tượng cư trú của mình. Tổng cục Thuế đã có công văn số 1938TCT/HTQT ngày 02/06/2003 gửi Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn về vấn đề tương tự (Bản sao gửi kèm). Vì vậy, đề nghị Cục thuế yêu cầu Công ty Logicamms bổ sung thêm Giấy chứng nhận cư trú để hoàn thiện hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn Công ty Logicamms thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 459/TCT-HTQT năm 2015 về khai thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


426
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93