Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4581/TCT-TNCN về việc xác định thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4581/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4581/TCT-TNCN
V/v xác định thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 1309/CT-TNCN ngày 07/10/2009 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về vướng mắc khi xác định thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội thì: “Thu nhập làm căn cứ xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn cho các đối tượng theo hướng dẫn tại Điều 1 của Thông tư này là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được giãn 6 tháng đầu năm 2009 và thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có nguồn gốc phát sinh trong thời gian được miễn thuế” và “Đối với các Khoản tiền lương, tiền công của năm 2008 được chi trả trong Khoảng thời gian miễn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 1 của Thông tư này thì được miễn thuế.”

Quá trình triển khai thực hiện việc giãn nộp thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã có công văn số 1823/BTC-TCT ngày 18/02/2009 hướng dẫn và theo Điểm 2 công văn 1823/BTC-TCT nêu trên thì: “Theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2009/TT-BTC nêu trên thì thời hạn giãn nộp thuế TNCN là từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009; việc xác định thu nhập phát sinh trong thời gian được giãn nộp thuế đối với từng đối tượng và các Khoản thu nhập chịu thuế sau:

2.1. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú: là các Khoản tiền lương, tiền công đơn vị chi trả thu nhập trả cho người lao động từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009 không phân biệt Khoản thu nhập này có nguồn gốc phát sinh năm 2009 hay từ năm 2008 trở về trước”.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công của năm 2008 được chi trả trong Khoảng thời gian từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 30/06/2009 thì được miễn thuế thu nhập cá nhân. Các Khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của năm 2007 trở về trước của cá nhân được chi trả trong Khoảng thời gian từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 30/6/2009 là Khoản thu nhập được giãn nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 của Bộ Tài chính và thuộc thu nhập chịu thuế được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ Pháp chế;
- Ban Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4581/TCT-TNCN về việc xác định thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.222
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122