Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4581/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4581/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2006

Kính gửi: Công ty Lương thực Tiền Giang

Trả lời công văn số 712/CVLT ngày 10/10/2006 của Công ty Lương thực Tiền Giang về thuế GTGT và thuế TNDN đối với hoa hồng xuất khẩu gạo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 và Điểm 2, Mục II phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: “Doanh thu chịu thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, chưa trừ các Khoản thuế phải nộp mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, bao gồm cả các Khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài” và “Doanh thu chịu thuế TNDN là toàn bộ doanh thu, chưa trừ các Khoản thuế phải nộp (nếu có), không bao gồm thuế GTGT, mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được. Doanh thu chịu thuế TNDN được tính bao gồm cả các Khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có)”.

Do đó, trường hợp Nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, có phát sinh doanh thu hoa hồng xuất khẩu gạo đã bao gồm thuế là 20.000 USD, thì số thuế GTGT và số thuế TNDN Nhà thầu nước ngoài phải nộp như sau:

- Số thuế GTGT phải nộp: 20.000 x 50% x 10% = 1000 USD (1)

Trong đó: 50% là tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu tính thuế của ngành dịch vụ; 10% là thuế suất thuế GTGT của ngành dịch vụ.

- Số thuế TNDN phải nộp: (20.000 – 1000) x 5% = 950 USD (2)

Trong đó: 5% là tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành dịch vụ.

- Tổng số thuế phải nộp (1) + (2): 1950 USD

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Lương thực Tiền Giang biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Tiền Giang;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4581/TCT-PCCS ngày 05/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!