Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4573/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4573/TCT-PCCS
V/v: thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2006

Kính gửi: Công ty liên doanh thuốc lá British American Tobacco - Vinataba

Trả lời công văn số 160-06/CV-BATV ngày 19/10/2006 của Công ty liên doanh thuốc lá British American Tobacco – Vinataba đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục V, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với Hợp đồng nhà thầu, Hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định phương pháp nộp thuế, xác định số thuế phải nộp, quyết toán thuế được tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 06/8/1999 cho đến khi kết thúc hợp đồng”. Do đó, trường hợp trong năm 2002, 2003 Công ty liên doanh thuốc lá British American Tobacco – Vinataba ký hợp đồng với nước ngoài mua bán máy móc, thiết bị và hợp đồng về lắp đặt, kiểm tra máy móc và dịch vụ đào tạo thì nghĩa vụ thuế cụ thể như sau:

1. Đối với hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị:

Tại Mục II, Phần A, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính quy định: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa tại cửa khẩu Việt Nam hoặc cửa khẩu nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam theo hợp đồng mua bán thương mại thuần túy” không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Công ty Hauni Maschinenbau AG - Đức ký hợp đồng bán máy móc, thiết bị với Công ty liên doanh thuốc lá British American Tobacco – Vinataba theo giá CIF tại Cảng thành phố Hồ Chí Minh thì hợp đồng nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

2. Đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ lắp đặt, kiểm tra máy móc và đào tạo:

Theo quy định tại Mục I, Phần C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính: Hợp đồng cung cấp dịch vụ lắp đặt, kiểm tra máy móc và đào tạo ký giữa Công ty Hauni Maschinenbau AG - Đức với Công ty liên doanh thuốc lá British American Tobacco – Vinataba, thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu và phải nộp các loại thuế cụ thể như sau:

+ Thuế GTGT phải nộp bằng 5% tính trên doanh thu chịu thuế (trong đó: tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu chịu thuế là 50%; thuế suất thuế GTGT là 10%).

+ Thuế TNDN phải nộp bằng 5% tính trên doanh thu chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh thuốc lá British American Tobacco – Vinataba biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4573/TCT-PCCS ngày 05/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.194

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!