Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4572/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4572/TCT-PCCS
V/v: Xử lý mất ấn chỉ thuế ở đơn vị ngoài ngành thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6737 ngày 01/11/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc xử lý mất ấn chỉ thuế ở đơn vị ngoài ngành thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Trường hợp đơn vị thu phí, lệ phí làm mất biên lai thu phí, lệ phí thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí. Sau khi thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đơn vị thu phí, lệ phí sẽ xử lý kỷ luật cán bộ, công chức làm mất biên lai thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2) Còn đối với việc làm mất các loại ấn chỉ thuế khác như: biên lai thu tiền phạt, chứng từ khấu từ thuế TNCN, giấy nộp tiền vào NSNN… thì không xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị làm mất ấn chỉ thuế theo hướng dẫn tại công văn số 13344/BTC-TCT ngày 24/10/2005 của Bộ Tài chính về việc xử phạt vi phạm hành chính làm mất ấn chỉ thuế. Đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm mất các loại ấn chỉ thuế thì Cục Thuế có công văn yêu cầu cơ quan, đơn vị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4572/TCT-PCCS ngày 19/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc xử lý mất ấn chỉ thuế ở đơn vị ngoài ngành thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.920

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!