Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4569/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, nộp thuế GTGT trong trường hợp bị tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn

Số hiệu: 4569/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4569/TCT-PCCS
V/v: Kê khai, nộp thuế GTGT trong trường hợp bị tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1426/CT-TTr ngày 31/10/2006 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về việc kê khai, nộp thuế GTGT trong trường hợp cơ sở kinh doanh bị tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định:

"Đối tượng nộp thuế GTGT là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh và các tổ chức khác có nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT từ nước ngoài".

Mặt khác, việc tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn chỉ áp dụng đối với các hóa đơn đầu ra.

Do vậy, trong trường hợp cơ sở kinh doanh bị tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn GTGT nhưng vẫn kinh doanh bình thường thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra phải được phản ánh đầy đủ trên Bảng kê bán lẻ hàng hóa (mẫu số 06/GTGT). Hàng tháng, cơ sở kinh doanh phải lập và gửi cơ quan thuế tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) và các bảng kê kèm theo. Việc xác định số thuế GTGT phải nộp được thực hiện theo phương pháp khấu trừ như hướng dẫn tại Khoản 1 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT; trong đó: doanh thu tính thuế GTGT bằng doanh thu bán hàng; thuế GTGT đầu ra = (bằng) doanh thu bán hàng x (nhân) thuế suất thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4569/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, nộp thuế GTGT trong trường hợp bị tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192