Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4553 TCT/CS ngày 22/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Số hiệu: 4553TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4553 TCT/CS
V/v ưu đãi theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 737 CT/Kh-NV ngày 07 tháng 11 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Trà vinh về chính sách ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.1.2e, Mục II, Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định: “Chủ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề kinh doanh như cũ và trụ sở kinh doanh vẫn đóng tại địa điểm kinh doanh cũ; Chủ doanh nghiệp tư nhân giải thể doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp tư nhân mới hoặc tham gia thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên hay là người có số vốn góp cao nhất trong vốn điều lệ của công ty.” không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Mục I và Điểm 1.1, Mục II, Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC .

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp một số hộ cá thể, doanh nghiệp tư nhân đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế (TNDN) theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, tiến hành giải thể để tham gia thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn trên cùng một địa bàn với tư cách là thành viên chính có số vốn góp cao nhất trong vốn điều lệ của Công ty thì không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian ưu đãi còn lại theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho chủ hộ cá thể, doanh nghiệp tư nhân trước đây.

Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập nêu trên có dự án đầu tư mở rộng quy mô, đầu tư chiều sâu và đáp ứng các điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại các Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì Công ty sẽ được xem xét để hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Mục I và Điểm 1.3, Mục II, Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC .

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4553 TCT/CS ngày 22/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.091
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123