Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4553/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4553/TCHQ-KTTT
V/v: Truy thu thuế TTĐB  điều hòa nhiệt độ

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Bệnh viện Thái Bình Dương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 042/CV-TBD/2005 ngày 5/9/2005 của Bệnh viện Thái Bình Dương về việc xin miễn truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt cho lô hàng thiết bị điều hòa không khí. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Thì: điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống, là hàng hóa phải chịu thuế TTĐB, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 15% (mười lăm phần trăm).

Theo quy định tại Điểm 1.2, Mục II phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp đối tượng nộp thuế nhầm lẫn trong kê khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì phải truy thu tiền thuế trong thời hạn một năm trở về trước, kể từ ngày đăng ký Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đến ngày phát hiện có sự nhầm lẫn đó. Theo đó, việc Cục Hải quan TP. Đà Nẵng có quyết định truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp nhập khẩu điều hòa nhiệt độ của Bệnh viện Thái Bình Dương do chưa kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu là đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Bệnh viện Thái Bình Dương được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình AnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4553/TCHQ-KTTT ngày 31/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt cho lô hàng thiết bị điều hòa không khí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.389

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!