Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4549/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4549/TCT-PCCS
V/v: Miễn, giảm tiền thuê đất đối với CSKD trong khu CN

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 2663/CT-TH&DT ngày 19/9/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định hỏi về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở kinh doanh trong khu công nghiệp; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục IV Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) hướng dẫn ưu đãi về miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP như sau:

“1. Đối tượng áp dụng là: cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng các Điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh. Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện dự án đầu tư mà không thuê đất của Nhà nước…, kể cả trường hợp phần diện tích đất thực hiện dự án đầu tư; cơ sở chưa ký hợp đồng thuê đất của nhà nước, nhưng cơ sở đã thực tế sử dụng trước thời Điểm thực hiện dự án và cơ quan thuế đã quản lý thu tiền thuê đất thì không đủ Điều kiện được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này”.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp là đơn vị được Nhà nước cho thuê đất và trực tiếp ký hợp đồng thuê đất với Nhà nước là đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên. Trường hợp diện tích đất của Công ty phát triển hạ tầng trước khi thành lập khu công nghiệp đã được hưởng miễn, giảm tiền thuê đất thì khi chuyển sang hoạt động theo quy chế khu công nghiệp thì diện tích đất này không thuộc diện được miễn, giảm tiền thuê đất.

Đối với doanh nghiệp khu công nghiệp là đơn vị thuê lại đất đã có cơ sở hạ tầng của Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp thì không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 51/199/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4549/TCT-PCCS ngày 04/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc Miễn, giảm tiền thuê đất đối với Cơ sở sản xuất trong khu Công nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.843

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!