Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4547 TCT/CS ngày 22/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền thuê đất

Số hiệu: 4547TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4547 TCT/CS
V/v miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 2077/CT-NV ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục IV Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước có quy định: “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư mà không thuế đất của Nhà nước hoặc thực hiện dự án đầu tư trên phần diện tích đất mà cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thuê của Nhà nước trước đây, kể cả trưởng hợp phần diện tích đất thực hiện dự án đầu tư, cơ sở chưa ký hợp đồng thuê đất của nhà nước, nhưng cơ sở đã thực tế sử dụng trước thời điểm thực hiện dự án và cơ quan thuế đã quản lý thu tiền thuê đất thì không đủ điều kiện được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này”.

Tại Điểm 4 Mục II Công văn số 376 TCT/NV7 ngày 22 tháng 1 năm 2003 của Tổng cục thuế hướng dẫn quyết toán kết quả thu tiền thuê đất năm 2002 và lập sổ thu tiền thuê đất năm 2003 đã hướng dẫn: “Các trường hợp đã được miễn, giảm tiền thuê đất cho các đối tượng nêu trên trước khi có Thông tư 98/2002/TT-BTC , nếu đơn vị chưa quyết toán thuế nhưng thời gian miễn, giảm tiền thuê đất theo dự án đầu tư vẫn còn thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất đến thời điểm quyết toán thuế”.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp Nhà nước thực hiện việc chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ và thực hiện sản xuất kinh doanh trên phần diện tích đất đã thuê của Nhà nước trước đây nếu được miễn, giảm thuê đất thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất đến hết năm 2002.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4547 TCT/CS ngày 22/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250