Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4539/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4539/TCT-TS
V/v: C/s thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời Công văn số 1500 ngày 21/11/2005 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum; Về việc xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điểm 1 công văn số 723 TC/TCT ngày 16/11/2005 của Bộ Tài chính về giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 01/01/2005 hướng dẫn như sau: “Tất cả các trường hợp đã hoàn chỉnh hồ sơ kê khai nộp các Khoản thu liên quan đến nhà, đất mà cơ quan Thuế đã tính và ra thông báo nộp tiền theo đúng quy định… Trường hợp người sử dụng đất chậm nộp theo quy định của pháp luật tại thời Điểm ra thông báo (không phải tính lại số phải nộp theo chính sách thu và giá hiện hành).

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp được giao đất trước ngày ban hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất đã hoàn chỉnh hồ sơ kê khai nộp các Khoản thu liên quan đến nhà, đất mà cơ quan Thuế đã tính và ra thông báo nộp tiền theo đúng quy định tại thời Điểm thông báo nộp tiền, nhưng đến nay mới đến cơ quan Thuế để nộp tiền sử dụng đất thì xử phạt chậm nộp theo quy định của pháp luật tại thời Điểm ra thông báo (không phải tính lại số tiền phải nộp theo chính sách thu và giá hiện hành).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4539/TCT-TS ngày 14/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.437

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9