Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4535/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4535/TCT-DNNN
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Hải Phòng

Trả lời công văn số 1241/CT-TT&HT ngày 8/11/2005 của Cục Thuế Hải Phòng hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động cho thuê xe bơm bê tông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.37 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định thuế suất 5% đối với hàng hóa, dịch vụ: “Vận tải, bốc xếp bao gồm hoạt động vận tải hàng hóa, hành lý, hành khách và bốc xếp hàng hóa, hành lý, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại…

Điểm 3.18 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định thuế suất 10% đối với hàng hóa, dịch vụ: “Cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải”.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp hoạt động cho thuê xe bơm bê tông bao gồm cả xe, nhiên liệu, người điều khiển trực tiếp bơm rót bê tông thì được coi là hoạt động vận tải và áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Trường hợp hoạt động chỉ cho thuê xe bơm bê tông, còn nhiên liệu và người điều khiển bơm rót bê tông do bên đi thuê thực hiện thì được coi là hoạt động cho thuê phương tiện vận tải và áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Hải Phòng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo chính sách đã quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4535/TCT-DNNN ngày 14/12/2005 của Tổng Cục Thuế về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động cho thuê xe bơm bê tông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.917

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189