Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 452/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn qua điện thoại

Số hiệu: 452/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 452/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế đối với nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn qua điện thoại

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam

Trả lời công văn số 1675/CV ngày 25/8/2006 của Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn khai thác mạng viễn thông Voip, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục I Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam quy định: "Nghĩa vụ thuế hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh  tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam".

Căn cứ theo hướng dẫn trên và hướng dẫn tại Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC thì Công ty có trách nhiệm đăng ký, kê khai, khấu trừ và nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN khi thanh toán tiền cho Công ty TNHH Telequam (Hồng Kông) theo Hợp đồng số 02-2003/VISHIPEL-TELEQUAM ngày 09/06/2003 và số 01-2003/VISHIPEL-TELEQUAM ngày 09/06/2003, cụ thể như sau:

- Thuế GTGT: Tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu tính thuế áp dụng đối với ngành dịch vụ 50% với thuế suất thuế GTGT 10%.

- Thuế TNDN: Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế áp dụng đối với ngành dịch vụ là 5%.

Hướng dẫn tại công văn này thay thế cho hướng dẫn tại công văn số 2116/TCT-PCCS ngày 15/6/2006 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Vụ Pháp chế; CST;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 452/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn qua điện thoại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.373
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40