Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4519/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4519/TCT-TS
V/v: thu tiền sử dụng đất
 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 23303 CT-TH&DT ngày 24/11/2005 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc giải quyết thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ nhận trước ngày 1/1/2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 33 của Luật Đất đai năm 1993 quy định: “1-Khi đựơc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho phép thay đổi mục đích sử dụng đất hoặc đang sử dụng đất mà chưa đăng ký thì người sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan Nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều này.

1- Người đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn nào thì phải đăng ký tại xã, phường, thị trấn đó.

2- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập và quản lý sổ địa chính, đăng ký tại xã, phường, thị trấn đó.

Do đó, trường hợp các hồ sơ đủ điều kiện kê khai, nộp các khoản thu liên quan đến nhà, đất và có đủ các giấy tờ hợp lệ về nhà đất theo quy định tại Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 mà đã được Ủy ban nhân dân xã, phường tiếp nhận từ trước ngày 1/1/2005 theo thẩm quyền được Nhà nước giao tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 1993 nêu trên nhưng chưa thông báo nộp tiền thì áp dụng chính sách thu tiền sử dụng đất theo hướng dẫn tại công văn số 3969/TCT/TS ngày 3/11/2005 về việc giải quyết thu tiền sử dụng đất đố với hồ sơ nhận trước ngày 1/1/2005.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra kỹ từng hồ sơ, các loại giấy tờ trong hồ sơ, dấu công văn đến hoặc sổ nhận công văn ghi rõ: ngày, tháng, năm của cơ quan nhận hồ sơ trước ngày 1/1/2005 để tính thu các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến nhà đất theo đúng nguyên tắc đã nêu tại công văn số 3969/TCT-TS./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
-UBND TP Hà Nội
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4519/TCT-TS ngày 13/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc giải quyết thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ nhận trước ngày 1/1/2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.475

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214