Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4518/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4518/TCT-TS
V/v: C/s thu tiền SDĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2463/CT-THDT ngày 17/11/2005 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp người sử dụng đất có diện tích đất phải thu hồi toàn bộ hay một phần diện tích để thực hiện dự án qui hoạch chỉnh trang, phát triển đô thị khu dân cư nông thôn, hoặc diện tích đất thuộc mốc giới hành lang an toàn công trình… nhưng chưa có quyết định thu hồi và nếu người đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất, được cơ quan Nhà nước (cấp có thẩm quyền) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng như qui định hiện hành và nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Trường hợp không được cơ quan Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (diện tích đất đó đã có quyết định thu hồi và quyết định di dời) thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4518/TCT-TS ngày 13/12/2005 của Tổng Cục Thuế về vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.334

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240