Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4517/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4517/TCT-PCCS
V/v: Mất hóa đơn mua hàng (bản gốc) liên 2

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

Kính Gửi:

Công Ty Tnhh Thương Mại Quốc Tế Và Dịch Vụ Siêu Thị Bourbon Hải Phòng
(Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 27/CV-EBH ngày 12/10/2006 của Công ty TNHH Thương mại quốc tế và dịch vụ Đại Siêu thị Bourbon Hải Phòng (Công ty) về việc làm mất hóa đơn mua hàng (bản gốc) liên 2; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1.7.b, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành sử dụng, quản lý hóa đơn, trường hợp Công ty có làm mất hóa đơn mua TSCĐ (bản gốc) liên 2 ngoài ý muốn chủ quan, không gây thất thu thuế do lợi dụng thì được thực hiện theo điểm 1.7b mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên. Ngoài công văn trình báo vụ việc, Công ty phải cung cấp cho cơ quan thuế quản lý liên 1 hóa đơn bản phô tô có đóng dấu của bên bán hàng và có xác nhận của Cục thuế quản lý bên bán hàng là hóa đơn này bên bán hàng đã kê khai và nộp thuế. Khi có đủ tài liệu trên thì chấp nhận được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và trích khấu hao TSCĐ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chiu thuế tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hải Phòng;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4517/TCT-PCCS ngày 01/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc mất hóa đơn mua hàng (bản gốc) liên 2

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.947

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!